In het begin een negen betekent:

Verborgen draak. Handel niet.


De draak heeft in China een geheel andere betekenis dan in het Westen. Daar is de draak het symbool van de beweeglijk-elektrische, sterke en stimulerende kracht die in het onweer tevoorschijn komt. Deze kracht trekt zich 's winters in de aarde terug, wordt weer actief in de lente en verschijnt als bliksem en donder aan de hemel. Als gevolg daarvan doen zich dan ook op aarde de scheppende krachten weer gelden.
Hier is de scheppende kracht nog verborgen onder de aarde en heeft zij dus nog geen effect. Op menselijke verhoudingen toegepast betekent dit dat een man van betekenis nog niet als zodanig wordt erkend. Niettemin blijft hij trouw aan zichzelf. Hij laat zich niet beïnvloeden door uiterlijke zege of mislukking, maar wacht sterk en onbekommerd zijn tijd af.
Wie deze afzonderlijke lijn verkrijgt, dient dus rustig, sterk en geduldig te wachten. Zijn tijd zal komen. Men behoeft niet bang te zijn dat men met een sterke wil zijn doel niet bereikt. Men moet zijn krachten echter niet voorbarig verspillen en niet iets willen forceren waarvoor de tijd nog niet rijp is.