Negen op de vierde plaats betekent:

Aarzelende opzwaai over de diepte. Geen blaam.


Hier is de plaats van de overgang bereikt, waar men een vrije keus kan doen. Twee mogelijkheden staan hier open voor de man van betekenis: hij kan zich opwerken en in de wereld een vooraanstaande positie gaan innemen, of zich in stilte terugtrekken om aan zichzelf te werken: de weg van de held of van de verborgen heilige. Er is geen algemeen geldende wet die hiervoor de juiste oplossing geeft. De keuze staat een ieder vrij, als men maar handelt overeenkomstig zijn eigen innerlijke wetten. Als degene die zich in deze situatie bevindt, maar volkomen oprecht en consequent handelt, zal hij de hem passende weg vinden; deze weg is dan voor hem de juiste en hem treft geen blaam.