een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Negen op de vijfde plaats betekent:

Vliegende draak aan de hemel.
Het is bevorderlijk de grote man te zien.


De grote man heeft hier de sfeer van het hemelse bereikt. Zijn invloed is al van verre zichtbaar en strekt zich uit over de gehele wereld. Ieder die hem ziet kan zich gelukkig prijzen. Confucius zegt over deze lijn: 'Wat in toon overeenstemt, trilt met elkaar mede. Wat in het diepste wezen verwant is, zoekt elkaar. Het water stroomt naar het vochtige, het vuur wendt zich naar het droge toe. De wolken (de adem van de hemel) volgen de draak, de wind (de adem van de aarde) volgt de tijger. Zo verheft zich de wijze en alle anderen richten hun blik op hem. Wat van de hemel stamt voelt zich verwant met wat daarboven is. Wat van de aarde stamt voelt zich verwant met wat beneden is. Elk volgt het hem verwante.'