Bovenaan een negen betekent:

Hoogmoedige draak zal reden hebben tot berouw.


Wanneer men zo hoog wil stijgen dat men het contact met de andere mensen verliest, vereenzaamt men, en dat leidt noodzakelijkerwijze tot mislukking. Hier ligt een waarschuwing tegen een titanisch omhoogstreven, dat de krachten te boven gaat. Een val in de diepte zou het gevolg zijn.


Het verschijnen van louter negens betekent:

Er verschijnt een schare draken zonder hoofd. Heil!


Als alle lijnen negens zijn, komt het hele teken in beweging, dan verandert het in het teken K'oen, het Ontvangende, welks karakter de overgave is. De kracht van het Scheppende en de mildheid van het Ontvangende verenigen zich. De schare van draken wijst op kracht; de omstandigheid dat hun hoofden verborgen zijn op mildheid. Dat wil zeggen: mildheid in de wijze van handelen verbonden met de kracht van het besluit brengt heil.