HET BEELD:


De beweging van de hemel is vol kracht.
Zo maakt de edele zich sterk en onvermoeibaar.


Aangezien er maar één hemel is, wijst de verdubbeling van het teken Tj'ièn welks beeld de hemel is, op de beweging van de hemel. Een complete omwenteling van de hemel is een dag. De verdubbeling van het teken betekent dat elke dag gevolgd wordt door een andere. Dit wekt de voorstelling van de tijd, en ook - waar het steeds dezelfde hemel is, die zich met onvermoeide kracht beweegt - van de krachtige duur in en boven de tijd, van een beweging die nooit stilstaat of verslapt, zoals onafgebroken de ene dag op de andere volgt. Deze duur in de tijd is het beeld van de kracht die inherent is aan het Scheppende.
De wijze neemt zich tot voorbeeld en vermag zich op deze wijze zover te ontwikkelen dat er een duurzame werking van hem uitgaat. Hij moet zichzelf vormen tot een gaaf mens uit één stuk door alles wat omlaag trekt - al het minderwaardige - bewust uit te schakelen. Zo verwerft hij de onvermoeidheid die op een vast omraamd arbeidsveld berust.