In het begin een negen betekent:

Trekt men kweekgras uit, dan gaat de graszode mee.
Elk op zijn manier. Ondernemingen brengen heil.


In tijden van bloei trekt een bekwaam man, die tot de vervulling van een ambt geroepen wordt, meteen anderen, gelijkgezinden aan, evenals men bij het uittrekken van kweekgras altijd meerdere door de wortels met elkaar verbonden halmen mee uittrekt. In zulke tijden - als er een ruim arbeidsveld voor hem open ligt - is de geest van een bekwaam man erop gericht de wereld in te gaan en iets te presteren.