een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Zes op de vijfde plaats betekent:

De souverein I huwelijkt zijn dochter uit.
Dat brengt zegen en verheven heil!


De souverein I is T'ang, de Voltooier. Hij had bepaald dat de keizerlijke prinsessen, hoewel zij in rang hoger stonden dan de mannen aan wie zij werden uitgehuwelijkt, toch gehoorzaamheid aan hen waren verschuldigd, evenals gewone vrouwen. Ook hier wordt weer gezinspeeld op een oprecht bescheiden vereniging van hoog en laag, die geluk en zegen brengt.