Bovenaan een zes betekent:

De wal valt terug in de vestinggracht.
Gebruik geen legers nu.
Vaardig je bevelen uit in je eigen stad.
Standvastigheid brengt beschaming.


De reeds in het midden van het teken aangeduide terugslag is ingetreden. De stadswal zinkt weer terug in de vestinggracht waaruit hij was opgeworpen. Het noodlot voltrekt zich. In zulk een geval moet men in zijn lot berusten en er niet aan trachten te tornen door er zich met alle geweld tegen te verzetten. Het enige wat nog overblijft is zich in eigen, zeer beperkte kring te handhaven. Door zich op de gewone manier hardnekkig tegen het kwaad te weer te stellen zou men de toestand slechts verergeren, en beschaming zou het gevolg zijn.