HET TEKEN:

Trigram K'oen, het Ontvangendeboven K'oen, het Ontvangende, de aarde
Trigram Ch'ien, the Creativebeneden Tj'ièn, het Scheppende, de hemel

Het Ontvangende, waarvan de beweging neerwaarts gericht is, bevindt zich boven; het Scheppende, waarvan de beweging omhoog stijgt, is beneden. Hun invloeden ontmoeten elkaar derhalve en zijn in harmonie, zodat alle wezens bloeien en gedijen. Het teken houdt verband met de eerste maand (februari-maart), waarin de krachten van de natuur de nieuwe lente voorbereiden.