Negen op de derde plaats betekent:

De gemene man werkt door macht, de edele werkt anders.
Zo doorgaan is gevaarlijk.
Een geitebok stoot tegen een heg,
En raakt verward met zijn horens.


Het pochen op macht leidt tot verwikkelingen, gelijk een bok die tegen een heg stoot, met zijn horens verward raakt. Terwijl de gemene man wanneer hij in het bezit van de macht is daarin zwelgt, doet de edele dat niet. Hij blijft zich te allen tijde ervan bewust dat het gevaarlijk is in zo'n houding te volharden, en ziet daarom bijtijds af van loutere machtsontplooiing.