een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Negen op de vierde plaats betekent:

Standvastigheid brengt heil!
Het berouw verdwijnt.
De heg gaat open, er is geen verwarring.
De macht berust op de as van een grote wagen.


Als men standvastig en rustig doorwerkt aan het uit de weg ruimen der weerstanden gelukt dat tenslotte. De hindernissen wijken, en de aanleiding tot berouw, die berust op een overdrijving van de machtsaanwending, verdwijnt.
De macht vertoont zich niet aan de buitenkant, maar ze manifesteert zich doordat ze zware lasten vervoert, gelijk een grote wagen, waarvan de kracht op zijn as berust. Hoe minder men zijn macht naar buiten toe aanwendt, des te sterker is de werking ervan.