HET OORDEEL:


De Macht van het Grote. Bevorderlijk is standvastigheid.


Het teken duidt op een tijd waarin innerlijke waarde met grote kracht omhoog stijgt en aan de macht komt. De kracht heeft echter het midden reeds overschreden. Daarom bestaat het gevaar dat men zich op zijn macht verlaat, zonder zich steeds weer af te vragen of men wel juist handelt. Ook bestaat het gevaar dat men op beweging uit is zonder het juiste moment af te wachten. Daarom is de zin eraan toegevoegd dat standvastigheid bevorderlijk is. Want dàt is eerst de werkelijk grote macht, die niet ontaardt in louter geweld, maar innerlijk verbonden blijft met de grondbeginselen van het recht en de rechtvaardigheid. Als men dit punt begrijpt - dat grootheid en rechtvaardigheid onafscheidelijk met elkaar verbonden moeten zijn - dan begrijpt men de ware zin van alles wat er gebeurt, in de hemel en op aarde.