HET BEELD:


De donder is boven aan de hemel:
Het beeld van de Macht van het Grote.
Zo treedt de edele niet op wegen
Die niet in overeenstemming zijn met de orde.


De donder, de elektrische kracht, stijgt in het voorjaar omhoog. Deze beweging is in harmonie met de richting van de beweging van de hemel. Het is dus een beweging in overeenstemming met de hemel, die grote macht bewerkt. Ware grootheid berust echter op harmonie met het goede en rechtvaardige. Daarom wacht de edele zich ervoor in tijden van grote macht iets te doen dat niet in harmonie is met de gevestigde orde.