HET TEKEN:

Trigram Tsjen, het Opwindendeboven Tsjen, het Opwindende, de donder
Trigram Ch'ien, the Creativebeneden Tj'ièn, het Scheppende, de hemel

De grote, dat wil zeggen lichte, sterke lijnen zijn machtig. Vier zijn er van onder af het teken binnengetreden en staan op het punt verder omhoog te stijgen. Het bovenste trigram is Tsjen, het Opwindende, het benedenste Tj'ièn, het Scheppende. Het Scheppende is sterk, het Opwindende bewegend. De vereniging van beweging en kracht geeft de betekenis van de Macht van het Grote. Het teken hoort bij de tweede maand (maart-april).