Negen op de tweede plaats betekent:

Wachten op het zand.
Er wordt wat gepraat.
Het einde brengt heil.


Het gevaar komt langzamerhand naderbij. Het zand is dicht bij de oever van de rivier, die het gevaar symboliseert. Er begint zich enige wrijving te vertonen. In zulk een tijd ontstaat er licht een algemene onrust; men geeft elkaar wederkerig de schuld. Wie dan kalm blijft zal weten te bereiken dat ten slotte alles goed gaat. Alle kwaadsprekerij moet immers verstommen als men haar niet het genoegen doet beledigd te antwoorden.