Negen op de derde plaats betekent:

Wachten in de modder
Bewerkt de komst van de vijand.


De modder, die reeds door het water van de stroom wordt bespoeld, is geen gunstige plaats voor het wachten. In plaats van krachten te vergaren om het water ineens te kunnen oversteken heeft men te vroeg een aanloop genomen, zodat men niet verder is gekomen dan de modder. Zulk een ongunstige situatie lokt van buitenaf de vijanden naderbij, die er uiteraard hun voordeel mee doen. Alleen door ernst en voorzichtigheid is het mogelijk zich voor schade te vrijwaren.