Zes op de vierde plaats betekent:

Wachten in het bloed.
Het gat uit, naar buiten.


De situatie is uiterst gevaarlijk. Het is bittere ernst geworden, het is nu een kwestie van leven en dood en elk moment kan een bloedbad verwacht worden. Men kan voor- noch achteruit. Men is van alles afgesneden, als in een gat. Dan moet men zijn ziel in lijdzaamheid bezitten en zijn lot eenvoudig aanvaarden. Deze gelatenheid, die niet door eigen handelen de zaak nog maar erger maakt, is de enige manier om uit het gevaarlijke gat te komen.