Negen op de tweede plaats betekent:

Van de wagen worden de aslagers afgenomen.


Hier is het voortschrijden belemmerd, op dezelfde wijze als bij hexagram nr 9: De Temmende Kracht van het Kleine, de negen op de dèrde plaats. Maar terwijl daar de tegenwerkende kracht gering is en er een conflict ontstaat tussen het voorwaarts dringende en het tegenwerkende, waardoor de spaken van de wagen afspringen, is hier de tegenwerkende kracht ongetwijfeld het sterkst. Daarom vindt er geen gevecht plaats. Men berust en neemt vooreerst maar de aslagers weg, dat wil zeggen men bereidt zich voor op een tijd van wachten. Daardoor verzamelt zich de nodige spankracht om later energiek te kunnen voortschrijden.