Negen op de derde plaats betekent:

Een goed paard, dat anderen volgt.
Bevorderlijk is bewustzijn van het gevaar
En standvastigheid.
Oefen je dagelijks in wagenmennen
En verdediging met wapens.
Het is bevorderlijk een plaats te hebben
Waar men heen kan gaan.


De weg gaat open. De hinderpaal is verdwenen. Men staat in contact met een sterke wil, die in dezelfde richting werkt. Men komt vooruit als een goed paard, dat een ander volgt. Maar er dreigt nog gevaar. Wil men zijn kracht niet inboeten, dan moet men zich van dat gevaar bewust blijven. Enerzijds moet men zich dus bekwamen in datgene wat vooruit brengt, anderzijds in datgene wat tegen een onverhoedse aanval beschermt. Dan is het goed een doel te hebben waar men op afstuurt.