Zes op de vierde plaats betekent:

De schutplank van een jonge stier.
Groot heil!


Deze lijn en de hierop volgende zijn het die de voorwaarts strevende onderste lijnen temmen. Voordat bij een stier de horens zijn gegroeid, brengt men op zijn voorhoofd een schutplank aan, die ervoor zorgt dat de horens, wanneer ze er eenmaal zijn, niemand kunnen verwonden. Het is een goede wijze van temmen als men de uitbrekende wildheid reeds aan banden legt nog voor ze zich manifesteert. Daardoor kan men vezekerd zijn van een gemakkelijk en groot succes.