HET OORDEEL:


De Temmende Kracht van het Grote.
Bevorderlijk is standvastigheid.
Niet thuis eten brengt heil.
Het is bevorderlijk het grote water over te steken.


Het vasthouden en samentrekken van grote, scheppende krachten, gelijk in dit teken wordt weergegeven, vereist een sterk man met een helder verstand, die door de heerser wordt geëerd. Het teken Tj'ién wijst op sterke scheppingskracht, het teken Ken op degelijke waarden; beide duiden op licht en klaarheid en op een dagelijkse vernieuwing van het karakter. Alleen door zulk een dagelijkse zelfvernieuwing bestendigt men het hoge peil van zijn kracht. Terwijl in rustige perioden de macht der gewoonte tot het handhaven van de orde bijdraagt, komt in grote tijden van krachtconcentratie alles aan op de macht van de persoonlijkheid. Maar daar degenen die het waard zijn, geëerd worden - zoals de sterke persoonlijkheid, door de heerser met de leiding belast, dat bewijst - is het gunstig niet thuis te eten, maar in het openbare leven zijn brood te verdienen met het bekleden van een betrekking. Men is in harmonie met de hemel; daarom gelukken ook moeilijke, gevaarlijke ondernemingen, bijvoorbeeld het oversteken van het grote water.