HET BEELD:


De hemel te midden van de berg:
Het beeld van de Temmende Kracht van het Grote.
Zo leert de edele vele woorden uit vroeger tijd
En daden uit het verleden kennen,
Om daardoor zijn karakter te stalen.


De hemel te midden van de berg wijst op verborgen schatten. Zo ligt in de woorden en daden van het verleden een schat verborgen, die men gebruiken kan om zijn eigen karakter te stalen en te versterken. Dit is de juiste wijze van studeren: zich niet te beperken tot historische kennis, maar het historische door het toe te passen steeds weer actueel te maken.