HET TEKEN:

Trigram Ken, het Stilhoudenboven Ken, het Stilhouden, de berg
Trigram Ch'ien, the Creativebeneden Tj'ièn, het Scheppende, de hemel

Het 'Scheppende' wordt door het 'Stilhouden' getemd. Daaruit resulteert een grote kracht, heel anders dan bij hexagram nr 9: De Temmende Kracht van het het Kleine, waar slechts het 'Zachtmoedige' het 'Scheppende' in toom houdt. Terwijl daar één zwakke lijn de vijf sterke moet temmen, zijn het er hier twee: behalve de minister ook nog de vorst. Daarom is hun temmende kracht veel groter. Er ligt een drievoudige betekenis in het teken opgesloten: De hemel onder (te midden van) de berg wekt de gedachte op aan het vasthouden = bijeenhouden; het teken Ken, dat het teken Tj'ièn stil houdt, wekt de gedachte op aan het vasthouden = tegenhouden. Het feit tenslotte dat een sterke lijn bovenaan de heer van het teken is, die als wijze geëerd en verzorgd wordt, suggereert de gedachte aan het vasthouden = verzorging, voeding. Deze laatste gedachte komt speciaal bij de heer van het teken - de sterke bovenste lijn, die de wijze representeert - tot uiting.