In het begin een negen betekent:

Terugkeer tot de weg. Hoe zou dat te laken zijn? Heil!


Het ligt in de aard van de sterke vooruit te willen. Zijn voortvarendheid heeft hem echter op een dood spoor gebracht. Daarom keert hij terug tot de weg die bij zijn situatie past, waarop hij vrij is voort te gaan of zich terug te trekken. Het is goed en verstandig dat men iets niet met geweld wil doorzetten; dit brengt heil overeenkomstig de aard van de betrokken aangelegenheid.