Negen op de derde plaats betekent:

De spaken schieten van de wagen af.
Man en vrouw verdraaien de ogen.


Hier wordt een poging gewaagd om met geweld voorwaarts te dringen, in de veronderstelling dat de remmende macht slechts gering is. Daar echter de omstandigheden van dien aard zijn dat het zwakke in feite de macht bezit, is deze overrompelingspoging tot mislukking gedoemd. Uiterlijke omstandigheden maken dat men niet vooruit komt, gelijk een wagen niet vooruit komt als de spaken uit het wiel springen. Deze waarschuwing van het noodlot slaat men vooralsnog in de wind. Daarom is driftig geharrewar het gevolg, als tussen twee echtelieden. Dat is natuurlijk geen gunstige toestand. Want al is de situatie ook zo dat de zwakste partij erin slaagt zich te handhaven, dan brengt dit toch te veel moeilijkheden mee om er veel plezier aan te beleven. Het gevolg is dat ook de sterke zijn kracht niet kan aanwenden om de juiste invloed op zijn omgeving uit te oefenen. Hij heeft een nederlaag geleden waar hij op een gemakkelijke overwinning had gerekend; dat heeft zijn waardigheid geen goed gedaan.