een geel vierkant dat aangeeft dat dit de constutuerende heer van het hexagram is Zes op de vierde plaats betekent:

Ben je waarachtig, dan verdwijnt bloed en wijkt angst.
Geen blaam.


In een moeilijke, verantwoordelijke positie moet men de machtige, die men leidend ter zijde staat, zó in toom houden dat het juiste geschiedt. Daarin ligt een groot gevaar, waarbij zelfs de kans op bloedvergieten niet uitgesloten is. Maar de macht van de waarheid, die niet zichzelf zoekt, is groter dan al deze hindernissen en maakt zulk een diepe indruk dat men zijn bemoeiingen met succes bekroond ziet; zo verdwijnt elk gevaar voor bloedvergieten en daarmee alle angst.