een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Negen op de vijfde plaats betekent:

Ben je waarachtig en trouw verbonden,
Dan ben je rijk in je naaste.


De trouw leidt tot een vaste binding omdat deze op wederzijdse aanvulling berust. Bij de zwakste partij bestaat de trouw in overgave, bij de sterkste partij in betrouwbaarheid. Deze onderlinge aanvulling leidt tot ware rijkdom, die te meer tot uiting komt doordat men hem niet alleen voor zichzelf houdt, maar hem met zijn naaste deelt. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd.