Bovenaan een negen betekent:

Het komt tot regen, het komt tot rust.
Dat is te danken aan de duurzame werking van het karakter.
De vrouw komt door standvastigheid in gevaar.
De maan is bijna vol. Als de edele zo doorgaat, komt er
Onheil.


Het succes is er. De wind heeft zo veel wolken aangevoerd dat er regen komt. Een vast standpunt is bereikt. Dit is tot stand gekomen door de gestadige opeenhoping van kleine werkingen, die het gevolg zijn van de verering voor een hoogstaand karakter. Een succes dat zo geleidelijk aan is opgebouwd maant echter tot behoedzaamheid. Zou men zich aan de illusie overgeven dat men er prat op kon gaan dan zou dat een gevaar betekenen. Het vrouwelijke, zwakke, dat de overwinning heeft behaald, mag zich daar nooit hardnekkig op beroemen. Dat zou gevaarlijk zijn. De donkere kracht van de maan is het sterkst wanneer ze bijna vol is. Staat ze als volle maan precies tegenover de zon, dan moet ze onvermijdelijk weer afnemen. In zulke omstandigheden moet men tevreden zijn met wat er bereikt is. Voort willen gaan eer de tijd daartoe gekomen is, zou onheil brengen.