HET OORDEEL:


De Temmende Kracht van het Kleine brengt welslagen.
Dichte wolken, geen regen van ons westelijk gebied.


De gelijkenis stamt uit de situatie zoals die in China was ten tijde van koning Wen. Hij stamde uit het Westen, was echter toentertijd in het Oosten aan het hof van de grootvorst, de tiran Tsjow-sin. De tijd voor handelend optreden in het groot was nog niet gekomen. Hij kon de tiran slechts enigermate in toom houden door vriendelijk met hem te praten. Vandaar het beeld dat er wolken in overvloed opstijgen, die het land vochtigheid en zegen beloven, hoewel er voorlopig nog geen regen valt. De situatie is niet ongunstig. Er is kans op een uiteindelijk gunstig resultaat. Maar er staan nog hindernissen in de weg. Men kan nog slechts voorbereidend werk verrichten, invloed uitoefenen in het kleine, door vriendelijke overreding. De tijd van doortasten in het grote is nog niet gekomen. Maar het gelukt tenminste in beperkte mate remmend en temmend te werken. Daarbij is vastberadenheid van binnen en zachtmoedige aanpassing naar buiten noodzakelijk, om zijn wil te kunnen doorzetten.