In het begin een negen betekent:

Geen betrekking tot het schadelijke, dat is geen blaam.
Blijft men zich van de moeilijkheid bewust,
Dan blijft men zonder blaam.


Groot bezit, dat nog in het aanvangsstadium is en nog niet is aangevochten, is zonder blaam, er is eenvoudig nog geen gelegenheid geweest tot het maken van fouten. Maar er zijn nog veel moeilijkheden te overwinnen. Alleen door zich van die moeilijkheden bewust te blijven wordt men innerlijk werkelijk vrij van elke mogelijkheid hoogmoedig of verkwistend te worden, en heeft men in principe elke smet overwonnen.