Negen op de tweede plaats betekent:

Een grote wagen om te beladen.
Men kan gerust iets ondernemen. Geen blaam.


Groot bezit bestaat niet alleen in de hoeveelheid der goederen die iemand ter beschikking staan maar vooral in hun verplaatsbaarheid en bruikbaarheid. Dan kan men ze gerust voor ondernemingen gebruiken en blijft men vrij van moeilijkheden en misslagen. Onder de grote wagen, waarop men veel kan laden en waarmee men ver kan rijden, moet men verstaan: bekwame helpers, die de behulpzame hand bieden en tegen hun taak opgewassen zijn. Zulke lieden kan men gerust een grote verantwoordelijkheid op de schouders leggen, zoals bij belangrijke ondernemingen noodzakelijk is.