Negen op de vierde plaats betekent:

Hij maakt onderscheid tussen zichzelf en zijn naaste.
Geen blaam.


Hier wordt een situatie getekend waarin men tussen rijke en machtige buren in staat. Dat brengt gevaar mee. Dan komt het erop aan dat men rechts noch links kijkt, dat men niet jaloers is en niet tracht met anderen te concurreren. Zo blijft men vrij van fouten.*


__________

*: Een andere algemeen geaccepteerde vertaling luidt als volgt:

Hij verlaat zich niet op zijn overvloed.
Geen blaam.


Dit zou betekenen, dat men misslagen voorkomt, door te bezitten alsof men niets bezat.