Bovenaan een negen betekent:

Vanuit de hemel wordt hij gezegend, heil!
Niets dat niet bevorderlijk is.


In de volheid van het bezit en van de macht blijft men bescheiden en eert men de wijze, die buiten het gewoel van de wereld staat. Daardoor stelt men zich onder de zegenrijke invloed vanuit de hemel, en alles gaat goed.
Confucius zegt over deze lijn: 'Zegenen betekent helpen. De hemel helpt de toegewijde, de mensen helpen de waarachtige. Wie in waarheid wandelt en toegewijd is in zijn denken, en tevens de waardigen hoog houdt, die wordt vanuit de hemel gezegend. Hij vindt heil, en niets is er dat niet bevorderlijk is.'