HET BEELD:


Het vuur hoog aan de hemel:
Het beeld van het Bezit van het Grote.
Zo beteugelt de edele het kwaad en bevordert hij het goede,
Aldus gehoorzamend aan de goede wil van de hemel.


De zon aan de hemel, die al het aardse beschijnt, is het beeld van het bezit van het grote. Maar zulk een bezit moet goed worden beheerd. De zon brengt het kwaad en het goede aan de dag. Door de mens moet het kwaad bestreden en beteugeld, het goede bevorderd en begunstigd worden. Alleen op deze wijze handelt men overeenkomstig de goede wil van God, die slechts het goede wil en niet het kwaad.