HET TEKEN:

Trigram Li, het Zich-Hechtendeboven Li, het Zich-Hechtende, het vuur
Trigram Ch'ien, the Creativebeneden Tj'ièn, het Scheppende, de hemel

Het vuur hoog aan de hemel straalt zo ver dat alle dingen aan het licht komen en zich manifesteren. De zwakke vijfde lijn bevindt zich op de ereplaats en alle sterke lijnen corresponderen ermee. Een hooggeplaatst persoon, die mild en bescheiden is, verkrijgt alles vanzelf.*


________________

*: De zin van het teken stemt overeen met het woord van Jezus: 'Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven.'