Negen op de tweede plaats betekent:

Alarmroep. 's Avonds en 's nachts wapenen.
Vrees niets.


Paraat zijn is alles. Vastberadenheid is onafscheidelijk verbonden met voorzichtigheid. Als men zorgzaam en bezonnen is behoeft men niet te schrikken en zenuwachtig te worden. Wie voortdurend waakzaam is zolang er nog geen gevaar dreigt is gewapend als het gevaar naderbij komt en behoeft niet bang te zijn. De edele is op zijn hoede voor wat nog niet te zien is, en bezorgd voor wat nog niet te horen is; daarom verwijlt hij te midden van moeilijkheden als waren het er geen. Als iemand zorg aan zijn karaktervorming besteedt schikken de mensen zich vanzelf naar zijn wil. Zegeviert het verstand, dan trekken de hartstochten zich vanzelf terug. Bezonnen zijn en de wapens niet vergeten: dat is de juiste weg naar de veiligheid.