Negen op de vierde plaats betekent:

Op de dijen is geen huid
En het lopen valt zwaar.
Liet men zich leiden als een schaap,
Dan zou het berouw verdwijnen.
Doch als men deze woorden hoort
Zal men ze niet geloven.


Men lijdt aan een innerlijke onrust, zodat men het niet op zijn plaats kan uithouden. Men zou tot elke prijs vooruit willen, maar stoot daarbij op onoverkomelijke hinderpalen. Zo is men in innerlijk conflict met de situatie waarin men zich bevindt. Dat komt door de eigenzinnigheid waarmee men zijn wil zou willen doorzetten. Kon men die overwinnen, dan zou alles in orde komen. Maar deze raad zal, als zovele goede raadgevingen, in de wind geslagen worden. Want een eigenzinnig mens heeft wel oren maar luistert niet.