een geel vierkant dat aangeeft dat dit de constutuerende heer van het hexagram is Bovenaan een zes betekent:

Geen roep! Ten slotte komt onheil.


De zege schijnt behaald te zijn. Er is nog slechts een rest over van het kwade en nu is de tijd gekomen dat men het radicaal moet uitroeien. Het ziet er allemaal heel gemakkelijk uit. Maar juist daarin bestaat het gevaar. Als men niet op zijn hoede is slaagt het kwade erin zich te verbergen en zo te ontkomen; en als het ons eenmaal ontsnapt is, ontstaat nieuw onheil uit de achtergebleven kiemen, want het kwade sterft niet gauw. Ook bij het slechte in eigen karakter moet men grondig werk verrichten. Als men uit nalatigheid iets over het hoofd zou zien zou daaruit nieuw kwaad ontstaan.