HET BEELD:


Het meer is ten hemel opgestegen:
Het beeld van de Doorbraak.
Zo schenkt de edele rijkdom naar beneden,
Zonder bij zijn deugd lang stil te staan.


Als het water van het meer ten hemel is opgestegen is er gevaar voor een wolkbreuk. De edele put hieruit een waarschuwing en neemt tijdig zijn maatregelen om een gewelddadige ineenstorting te voorkomen. Wie alleen voor zichzelf rijkdommen opstapelt zonder aan anderen te denken, zal zijn ineenstorting niet ontlopen. Want op al het verzamelen volgt een verstrooien. Daarom verstrooit de edele reeds gedurende het verzamelen. Evenzo is hij er bij de vorming van zijn karakter op bedacht niet in koppigheid te verstarren, maar door aanhoudend streng zelfonderzoek zijn vatbaarheid voor indrukken te bewaren.