In het begin een zes betekent:

Trekt men kweekgras uit, dan gaat de graszode mee.
Elk op zijn manier.
Standvastigheid brengt heil en welslagen.


De tekst is bijna dezelfde als bij de eerste lijn van het vorige teken, alleen in omgekeerde zin. Hier trekt de een de ander mee bij het terugtreden uit het openbare leven, daar trekt de een de ander mee op de weg van de ambtelijke loopbaan. Daarom heet het hier niet: 'ondernemingen brengen heil', maar 'standvastigheid brengt heil en welslagen'. Alleen door zich bijtijds terug te trekken als er geen mogelijkheid meer bestaat om nog iets te bereiken, bespaart men zich beschaming en heeft men in hogere zin succes, daar men de waardigheid van zijn persoonlijkheid niet te kort doet.