Negen op de vierde plaats betekent:

Wie op bevel van het hoogste werkt, blijft vrij van blaam.
De gelijkgezinden genieten van de zegen.


De tijd van stilstand nadert zijn ommekeer. Wie weer orde wil scheppen moet daartoe geroepen zijn en het nodige aanzien bezitten. Wie zich naar eigen goeddunken als hervormer zou willen opwerpen, zou licht fouten maken en de zaak doen mislukken. Wie echter geroepen is, die wordt geholpen door de tijdsomstandigheden, en alle gelijkzinden zullen delen in zijn zegen.