een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Negen op de vijfde plaats betekent:

De stilstand wordt minder. Heil de grote man!
'Als het eens mislukte, als het eens mislukte!'
Daardoor bindt hij het vast aan een bos moerbeiloten.


De tijden veranderen. De juiste man is gekomen, die in staat is orde te scheppen. Daarom heil! Maar juist in zulke overgangstijden is het nodig bevreesd te zijn en te sidderen. Slechts door de uiterste bezorgdheid, die aanhoudend denkt: 'als het eens mislukte, als het eens mislukte!' wordt het succes duurzaam. Als een moerbeistruik wordt afgesneden schieten uit haar wortel talrijke jonge loten op, die bijzonder stevig zijn. Daarom is de consolidering van het succes symbolisch weergegeven door het beeld dat men iets vastbindt aan een bos moerbeiloten.
Confucius zegt hierover:
'Gevaar ontstaat waar iemand zich veilig voelt op zijn plaats. Ondergang dreigt waar iemand zijn rang en fortuin tracht te handhaven. Verwarring ontstaat waar iemand alles in orde heeft. Daarom blijft de edele indachtig aan het gevaar als hij veilig is; aan de ondergang als hij zich handhaaft; en aan de verwarring als hij zijn zaken in orde heeft. Daardoor komt hij persoonlijk in veiligheid en is hij in staat het rijk te beschermen.