HET BEELD:


Hemel en aarde verenigen zich niet:
Het beeld van de Stilstand.
Zo trekt de edele zich terug op zijn innerlijke waarde
Om de moeilijkheden te ontgaan.
Hij laat zich niet door toelagen eren.


Als er tengevolge van de invloed van de gemene man in het openbare leven wederzijds wantrouwen heerst is het onmogelijk vruchtbaar werk te verrichten, daar de grondslag niet deugt. Daarom weet de edele wat hem onder zulke omstandigheden te doen staat. Hij laat zich niet door schitterende aanbiedingen verleiden tot het bekleden van een openbaar ambt. Dit zou voor hem alleen maar gevaarlijk zijn, daar hij aan de gemeenheid der anderen niet kan mee doen. Daarom verbergt hij zijn waarde, en trekt zich terug in de verborgenheid.