Zes op de derde plaats betekent:

Verborgen lijnen; men vermag standvastig te blijven.
Mocht je in dienst zijn van een koning,
Zoek dan geen werken, maar volbreng!


Als men vrij van ijdelheid is, vermag men zijn voortreffelijke eigenschappen zo te verbergen dat ze niet te vroeg de publieke belangstelling op zich vestigen. Zo kan men in stilte rijpen. Als de omstandigheden er toe leiden kan men wel in het openbaar optreden, maar ook dan met de nodige terughoudendheid. De wijze zal gaarne anderen de roem gunnen. Het is er hem niet om te doen iets te volbrengen dat hem als verdienste wordt aangerekend, maar hij hoopt dat datgene waartoe hij de grondslagen heeft gelegd verder zal doorwerken; dat wil zeggen hij brengt zijn werken zo tot stand dat ze in de toekomst vruchten zullen afwerpen.