Zes op de vierde plaats betekent:

Toegebonden zak. Geen blaam, geen lof.


Het donker gaat open als het zich beweegt en sluit zich wanneer het rust. Hier is de strengste geslotenheid getekend. De tijd is gevaarlijk: elk optreden naar buiten leidt òf tot vijandschap van oppermachtige tegenstanders indien men hen zou willen bestrijden, òf tot verkeerd begrepen waardering indien men de dingen op hun beloop zou laten. Het is daarom zaak zich in zichzelf terug te trekken, hetzij in de eenzaamheid, hetzij in het gewoel van de wereld: want ook daar kan men zich zo goed verbergen dat men in het geheel niet wordt opgemerkt.