Bovenaan een zes betekent:

Draken vechten op het veld.
Hun bloed is zwart en geel.

Op de bovenste plaats behoorde het duister te wijken voor het licht. Wil het zich handhaven op de plaats waarop het geen recht heeft en beheersen in plaats van dienen, dan wekt het de toorn van het sterke op. Er ontstaat een gevecht waarin het ten val gebracht wordt en waarin beide partijen schade lijden.
De draak, het symbool van de hemel, komt naderbij en bestrijdt de valse (aardse) draak, die zich heeft opgewerkt tot een plaats die hem niet toekomt. Zwartblauw is de kleur van de hemel, geel is de kleur van de aarde. Als er dus zwart en geel bloed vloeit, dan is dat een teken dat door deze onnatuurlijke strijd de oerkrachten beide schade lijden.

NB. Terwijl de bovenste lijn van het Scheppende Titanenhoogmoed openbaart en een paralel vormt met de Griekse sage van Icarus, vindt men in de bovenste lijn van het Ontvangende een paralel met de mythe van Lucifer, die in opstand komt tegen de opperste Godheid, of met de strijd der donkere machten tegen de goden van het Walhalla, die met de Godenschemering eindigt.


Als er louter zessen verschijnen, betekent dat:


Bevorderlijk is duurzame standvastigheid.


Als er louter zessen verschijnen verandert het teken van het Ontvangende in het teken van het Scheppende. Door in het goede te volharden verkrijgt het de kracht om te blijven voortbestaan. Er is weliswaar geen vooruitgang, maar ook geen achteruitgang.