Zes op de tweede plaats betekent:

Vast als een steen. Geen hele dag.
Standvastigheid brengt heil.


Hier wordt iemand getekend die zich niet door illusies laat verblinden. Terwijl anderen zich door hun enthousiasme van de wijs laten brengen onderkent hij duidelijk de eerste tekenen des tijds. Zodoende is hij naar boven toe niet vleierig, naar beneden toe niet nalatig. Hij is vast als een steen. Zodra een zweem van ontstemming zich vertoont, weet hij zich terug te trekken, zonder ook maar een dag te verliezen. Standvastigheid bij zulk een handelwijze brengt heil.
Confucius zegt daarover:
'De kiemen te kennen, dat is inderdaad goddelijk. De edele is in de omgang naar boven toe niet vleierig, in de omgang naar beneden toe niet aanmatigend. Hij kent de kiemen goed. De kiemen zijn het eerste onmerkbare begin van de beweging, datgene wat van heil (en onheil) het eerst aan het licht komt. De edele ziet de kiemen en handelt ogenblikkelijk. Hij wacht niet eerst de gehele dag.
In het boek der veranderingen staat:

Vast als een steen. Geen hele dag. Standvastigheid brengt heil.
Vast als een steen, waartoe een hele dag?
Het oordeel kan men weten.
De edele kent het verborgene en het zichtbare.
Hij kent het zwakke, kent het sterke ook:
Daarom zien de myriaden naar hem op.'