Zes op de derde plaats betekent:

Naar boven blikkende geestdrift schept berouw.
Dralen brengt berouw.


Wij hebben hier het tegengestelde van de vorige lijn. Daar zelfstandigheid, hier geestdriftig omhoogblikken. Draalt men te lang, dan loopt dat uit op berouw. Men moet in de toenadering het juiste moment weten te kiezen. Alleen dan treft men het juiste.