een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Negen op de vierde plaats betekent:

De oorsprong van de Geestdrift. Hij bereikt iets groots.
Twijfel niet.
De vrienden scharen zich om je heen als om een haarspang.


Iemand die geestdrift vermag te wekken door zijn eigen zekerheid, en die vrij is van bedenkingen. Doordat hij niet twijfelt en volkomen oprecht is trekt hij de mensen aan. Zijn vertrouwen in hen beweegt hen tot geestdriftige samenwerking en zo heeft hij succes. Gelijk een haarspang de haren steun geeft en ze bijeen houdt, zo verenigt hij de mensen door de steun die hij hun geeft.