Zes op de vijfde plaats betekent:

Aanhoudend ziek en sterft toch altijd niet.


De Geestdrift kan zich hier niet uiten. Men leeft onder een voortdurende druk, met het gevolg dat men nooit vrij kan ademen. Maar deze druk kan onder zekere omstandigheden ook iets goeds hebben: men wordt er zodoende voor bewaard, zijn krachten in ijdel enthousiasme te verspillen. Zo kan de voortdurende druk er juist toe dienen dat men in leven blijft.